Lokalita

Město Litovel

Litovel je malebné město, kterému se přezdívá Hanácké Benátky. Leží v okrese Olomouc v Olomouckém kraji, pouhých 18 km severozápadně od metropole Olomouce na řece Moravě, jejíchž šest ramen dodává Litovli specifický ráz. Město je obklopené zelení. V okolí města se rozprostírá nádherná chráněná krajinná oblast Litovelského Pomoraví. Litovel se rozkládá v nadmořské výšce 233 m n. m. na úpatí Bouzovské vrchoviny.

Více o lokalitě

Rychlá dostupnost je ošetřena nájezdy na D35 a silnicemi druhé třídy.

K Litovli patří 11 místních částí: Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska. Počet obyvatel Litovle včetně místních částí činí přibližně 9500 obyvatel.

Ve městě, kde žije přibližně 7 000 obyvatel nechybí kompletní občanská vybavenost. V Litovli se nachází krytý bazén, otevřené přírodní koupaliště - biotop, moderní sportovní hala, areál sokolovny, vodácký areál s lezeckou stěnou, řada venkovních hřišť, sauna, bowling, petanque a minigolf. Necelé 5 km v Nové Vsi u Litovle je oblíbené přírodní koupaliště v zatopeném bývalém lomu.

Město žije nejen sportovně, ale i kulturně. V Litovli se každoročně každou druhou červnovou sobotu pořádá celoměstský hudební a kulturní festival Hanácké Benátky.

Místní vyhlášený pivovar Litovel každoročně v srpnu pořádá festival hudby a piva Litovelský otvírák, na který tradičně zavítá rekordní počet návštěvníků. U příležitosti slavností probíhá i Den otevřených dveří pivovaru.

V Litovli se tradičně pořádá extrémní štafetový závod BOBR CUP. Každoročně v Litovli také probíhá závod Spartan Race.

V období adventu se ve městě konají vánoční trhy, koncerty, tematická divadelní představení a další kulturní akce. O vánoční výzdobu města se starají Technické služby Litovel. Vánoční strom na náměstí Přemysla Otakara byl v roce 2016 zvolen jako nejkrásnější vánoční strom olomouckého kraje.

Zajímavosti města

  • nejvyšší radniční věž postavená přímo na řece Moravě - přístupná veřejnosti
  • 3. nejstarší funkční kamenný most v ČR
  • technická památka „schody k Nečízu"
  • „Hanácké Benátky" - 6 ramen řeky Moravy protékajících městem
  • historická místa a zajímavosti (morový sloup, budova gymnázia, hradby, švédská deska s původními dělovými koulemi...) a spousta dalších

Litovelské Pomoraví bylo chráněnou krajinnou oblastí prohlášeno v roce 1990. V CHKO se nacházejí významné lužní a bažinné lesy. Většina území CHKO se rozkládá v údolní nivě řeky Moravy s lužními lesy, loukami, mokřady, tůněmi a zatopenými pískovnami. Dalšími biotopy na území CHKO jsou teplomilné chlumní doubravy v severní části a dubohabrové a bukové lesy. V lesích převažuje přirozená druhová skladba. Nadregionální význam má hlavně nezregulovaný přírodní meandrující tok řeky Moravy.

https://www.litovel.eu/cs/mesto-11/