Zbývá posledních 34 bytů na prodej. Investice do bydlení je správná volba.Zobrazit nabídku

O projektu

 

Představujeme vám projekt Litovel Severní s prvky rezidenčního bydlení a netradiční architekturou zapadající do rozvíjející se čtvrti na severu města. Bytový dům nabízí možnost moderního a komfortního bydlení v bytových jednotkách o dispozicích od 1+kk po 4+kk. Většina z nich disponuje prostornými lodžiemi a balkony, v nejvyšším podlaží se pak nachází nadstandardní byty s komfortními terasami s výhledy do okolní krajiny. V domě se nachází celkem 3 netradiční a dispozičně zajímavé ateliéry. Dispozice všech jednotek jsou promyšlené s důrazem na uživatelský komfort a praktičnost. Nechybí ani nabídka parkování, které je v současnosti nezbytnou nutností, a to ve formě venkovních parkovacích stání, nebo vnitřních garážových stání a soukromých garáží.

Předpokládaný začátek výstavby květen 2024, předpokládaný konec výstavby a zahájení kolaudačního řízení duben 2026.

Technické parametry

Bytový dům disponuje čtyřmi obytnými patry a přízemím s veškerým zázemím zajišťující chod budovy včetně parkování. Součástí vstupního podlaží je také prostorná kolárna, kočárkárna a sklepní kóje pro každý byt. Doplňkovým využitím v přízemí je prostor určený pro drobnou komerční využití, který je stavebně i provozně oddělen od chodu bytového domu a tvoří tak samostatnou funkční nebytovou jednotku. Celkem bytový dům nabízí 57 bytů a 3 ateliéry v rozmanité skladbě bytů od 1+kk po 4+kk, z nichž většina disponuje vlastní terasou, lodžií nebo balkonem. Nejvyšší, páté podlaží pak nabízí prostorné byty s velkými terasami s výhledem na okolní krajinu.

Stavba bytového domu je založena na pilotách, na pilotách. V 1. a 2NP budou nosné konstrukce železobetonové monolitické, od 3NP budou nosné stěny z keramických tvarovek Porotherm, stropní deska bude monolitická. Vnitřní příčky budou z rovněž z keramických tvarovek. Střešní krytina a hydroizolace teras nad 4NP bude z PVC fólie.

Dveře vstupní do domů budou z hliníkových profilů. Okenní výplně budou plastové, používáme trojsklo, rámy budou z exteriérové strany v barvě antracit, v interiéru bílé. V každém bytě bude provedena příprava pro elektricky ovládané venkovní žaluzie. Vnitřní omítky budou vápenocementové štukové, jen užitné přízemí bude bez další povrchové úpravy. Vnější fasáda bude zateplená polystyrénem v tl. 150 mm a bude opatřena tenkovrstvou silikonovou omítkou ve světlé barvě viz vizualizace.

Hrubé podlahy budou tvořeny kročejovou izolací a anhydritovým potěrem, podlahová krytina bude ve standardu keramická dlažba v sociálním zázemí a laminátová podlaha v ostatních místnostech v bytech.

Interiérové dveře budou obložkové. Vstupní dveře do bytu budou v bezpečnostní třídě RC2.

Ve společných prostorách domu bude keramická dlažba, případně leštěná betonová podlaha, v garáži pak betonová zámková dlažba. Na chodbách budou SDK podhledy. V domě bude umístěn 1 výtah Schindler s nosností 1000 kg a 2 obslužná schodiště.

Rozvody inženýrských sítí v domě budou vedeny v instalačních šachtách, ze kterých jsou napojeny vždy jednotlivé byty nad sebou. Mezi jednotlivými byty budou vyzděny akustické stěny v tl. 300 mm. Každá jednotka bude vybavena bytovým rozvaděčem s jištěním min.20 A, bude napojena na vodu, odpady, vzduchotechniku zajišťující samostatný odtah ze sociálního zázemí a kuchyňských digestoří. Dále bude vybavena společnou TV anténou a připojením k internetu.

Bytový dům bude vytápěn teplovodem z Městské teplárenské společnosti a.s., která bude dům rovněž zásobovat elektrickou energií. Vodu bude dodávat vodohospodářská společnost Čerlinka. Splaškové vody budou napojeny na městskou kanalizaci, dešťové vody budou jímány v retenční nádrži s regulovaným odtokem.

Komplex bude mít 2 sjezdy – napojení na ul. Severní. Jeden bude sloužit pro příjezd na venkovní parkovací stání, odvoz odpadu a případný zásah hasičských jednotek. Druhý sjezd bude do přízemní společné garáže. Komunikace bude asfaltová, parkovací stání ze zasakovací dlažby.

Stavbu bude realizovat Stavební firma Vymětal s.r.o.

Slovo architekta I

„Bytový dům v ulici Severní, Litovel byl pro nás výzvou, a to hned z několika důvodů.

Prvním byl tvar pozemku a podmínky dané okolní zástavbou. Ten dal vzniknout možná netypickému tvaru budovy. Postupem zpracování studie se však ukázalo toto řešení nejen jako vhodné, ale jako nejlepší. Půdorysný tvar „L" dává budově vyniknout a tvoří tak nepřehlédnutelnou dominantu okolí. Současně poskytuje vnější nároží prostor pro atypické byty, které budou jistě ozdobou celého projektu. Současně tvar domu poskytuje přirozenou ochranu pro klidovou zónu přiléhající k budově. Vytváří se tak ucelený prostor zahrnující vnější a vnitřní plochy, který je nezbytný pro pohodlné užívání budoucími obyvateli.

Dalším v regionu ne-příliš častým prvkem jsou garáže umístěné v přízemí budovy. Toto řešení jednak zvyšuje komfort obyvatel – dostanou se suchou nohou z aut přímo do bytu, ale také zmenšuje vnější potřebu parkovacích stání. Otvírá se tak prostor pro více zeleně v okolí budovy.
Jsme přesvědčeni, že bytový dům Litovel – Severní bude dobrou adresou a domovem mnoha spokojených rodin."

Ing. Antonín Pospíšil – BOOS plan, a.s.
boosplan.cz

Slovo architekta II

„Projekt bytového domu Severní II v Litovli jsme postavili na základech studie, kterou si investor nechal zpracovat před třemi lety. Našim úkolem bylo oživit původní myšlenku a citlivě navázat na koncept původních tvůrců, přizpůsobit a aktualizovat stavbu s ohledem na současné požadavky a potřeby bydlení.

Řešený pozemek určený pro výstavbu bytového domu se nachází v klidné, okrajové části na severu města s relativně novou bytovou výstavbou a dobrou občanskou vybaveností v blízkém okolí včetně docházkové vzdálenosti autobusové a vlakové zastávky.

Objekt bytového domu navazuje na stále se rozvíjející trend výstavby hromadného bydlení jakožto možnost dostupného bydlení se zajištěním komfortu, který je srovnatelný s bydlením v rodinném domě.

Stavba reaguje na tvar pozemku a jeho umístění vůči přístupové komunikaci – ulici Severní. Pozemek je tak maximálně využitý, krom stavby samotné, k řadě dalších funkcí podporujících a doplňujících bydlení. Díky zalomení hmoty domu je tak jasně oddělena veřejná ulice, odkud je zajištěn hlavní přístup do domu, stejně tak jako vjezd do garáží, od zbytku pozemku a je tak vytvořeno jakési útulné zákoutí pro obyvatele domu. V tomto prostoru jsou umístěny další parkovací stání v návaznosti na zadní vchod do domu. Vzhledem k okolní zástavbě hmota domu pomyslně uzavírá a ukončuje stavby bytových domů v ulici.

Bytový dům disponuje čtyřmi obytnými patry a přízemím s veškerým zázemím zajišťující chod budovy včetně prostorného a početného parkování s možností využití pěti vestavěných soukromých garáží. Součástí vstupního podlaží je také prostorná kolárna, kočárkárna a sklepní kóje pro každý byt. Doplňkovým využitím v přízemí je prostor určený pro drobnou občanskou vybavenost, který je stavebně i provozně oddělen od chodu bytového domu a tvoří tak samostatnou funkční jednotku. Celkem bytový dům Severní II nabízí 57 bytů a 3 ateliéry v rozmanité skladbě bytů od 1+kk po 4+kk z nichž většina disponuje vlastní prostornou lodžií. Nejvyšší, páté patro pak nabízí prostorné byty s velice komfortními terasami s výhledem na okolní krajinu. Maximální komfort vnitřního prostředí bytů je také podpořen použitím exteriérové stínící techniky."

Ing. arch. Lucie Binarová,
Ing. Martin Kudela,
Ing. Kristýna Zubková

INOVACE STAVEB s. r. o.